پیشگفتار

به منظور تعیین برخی پارامترهای ژئومکانیکی پی سازه ها، از قبیل: تعیین مقاومت مجاز پی، تعیین پارامترهای تغییر شکل پذیری زمین پی (مدول کشسانی، ضریب واکنش بستر و …)، تعیین مقدار نشست پی، بر اثر فشار وارد بر پی سازه ها، آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف، به کار برده می شود. با توجه به عدم وجود دستورالعملی در این زمینه و اهمیت این مبحث، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، » و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهیه را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرارداد و پس از تهیه، «( روش، تفسیر آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
بدین وسیله معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی از تلاش و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقای مهندس تقی عبادی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می نماید. امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدی یاری فرمایند.

 

لینک مستقیم دانلود

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه