انجمن مکانیک‌سنگ ایران در سال ۱۳۷۸ به همت این عزیزان رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

اسامی اعضای هیئت مؤسس:

جناب آقای دکتر احمد جعفری

جناب آقای دکتر میرعلیرضا مهنا

جناب آقای دکتر سید محمد فاروق حسینی

جناب آقای دکتر بهرام بهمنی فر

جناب آقای دکتر محمد حسین صدقیانی

جناب آقای دکتر محمد حسین ناصری بهرستانی

جناب آقای دکتر احمد فهیمی فر

جناب آقای دکتر فرزان رفیعا

جناب آقای دکتر مرتضی فاروقی نیک

جناب آقای دکتر ابوالفضل مهین راد

جناب آقای دکتر مرتضی احمدی

جناب آقای دکتر مهدی حسینی

جناب آقای دکتر مهدی موسوی

جناب آقای دکتر عباس مجد