با همکاری انجمن بین المللی مکانیک سنگ و دانشگاه ملی سئول نحوه انجام چند تست آزمایشگاهی مکانیک سنگ در قالب فایل ویدئویی تهیه شده است. در زیر لینک دسترسی به ویدئوها ارائه شده است.

( تماشا با vpn امکان پذیر خواهد بود)

Basic Friction Angle of Planar Rock Surfaces by Means of Tilt Tests 

Shear Strength of Rock Joints

Water Content, Porosity, Density, and Wave Velocity

Brazilian Tension Test

Uniaxial Compressive Strength and Deformability of Rock Material

Point Load Strength

Basic Rock Sample Preparation

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه