معرفی مختصر کتاب:

کتاب حاضر، به تشریح جنبه‌های اصلی تونل سازی ازجمله: برنامه‌ریزی؛ مطالعاتی که به دوام پروژه تونل کمک می‌نمایند؛ جنبه‌های فنی طراحی؛ مدیریت ساخت؛ مدیریت پروژه؛ مرور و نقد دلایل شکست پروژه‌های تونلی ناموفق؛ موضوعات مرتبط با حل اختلاف و چگونگی پیشگیری از آن‌ها می‌پردازد. پس از مروری کوتاه بر تاریخچه و برخی پیشرفت‌های صنعت تونل سازی، مفهوم کلی طراحی در رابطه با ساختارها و ریسک با جزئیات لازم تشریح شده است. فصل آخر کتاب نیز شکست پروژه تونل‌های راه‌آهن فرودگاه هیتروی لندن در سال ۱۹۹۴ را بررسی می‌نماید که بیان‌کننده خسارات سنگین بی‌توجهی به ضوابط موردنیاز برای موفقیت است.

پیش گفتار نویسنده:

هر نویسنده ای ادعا می کند که کتابش جنبه هایی از موضوع انتخاب شده را که قبلا توسط شخص دیگری بررسی نشده، تشریح می نماید. در این صورت بخش های کشف نشده دنیای ناشناخته و پنهان زیر سطح زمین که در این کتاب روشن خواهند شد، چه هستند و آیا در انتهای تونل به روشنایی دست یافته خواهد شد؟

انگیزه اصلی نگارش این بود که نویسنده که در دوره تغییر بنیادین تونل سازی، زندگی و کار کرده است تجربه هایش را تشریح نماید. این تغییرات شامل چندین بخش بوده است.

  • تغییر مهارت های سنتی به یک هنر فنی
  • پیشرفت های شگفت انگیز در روش های مطالعاتی و بررسی های ساختگاهی و تحلیل های و ژئوتکنیکی
  • پیشرفت های بزرگ در توسعه های فنی همه جانبه در ساخت تونل
  •  تکیه و تأکید بر روی اصول آموختنی علومی که در تونل سازی به کار گرفته میشود
  • شناسایی برهم کنش موارد متضاد مانند فرصت ها و مخاطرات که در بسط و توسعه تدابیر و استراتژی های تونل سازی
  • شناخت رشته تونل سازی به عنوان یک شاخه خاص مهندسی 

ولی در حال حاضر اشتباهات پرهزینه – شاید پرهزینه تر از برآورد اولیه کل پروژه – زیاد اتفاق می افتند که در بسیاری موارد قابل پیشبینی و پیشگیری می باشند. در مجموع صنعت تونل سازی با شرایط بهینه فاصله زیادی دارد. این موضوع باعث ناامیدی کسانی است که در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و به همین دلیل سعی و کوشش بسیاری نیز به هدر می رود، و در نهایت باعث میشود کارفرمایان به اهداف مورد نظر پروژه ها دست نیابند، شکستهای ناشی از عدم درک و آگاهی باعث ایجاد شرایطی شده اند که پروژه ها به موفقیت نیانجامند. ایراد کار قطعا در جایی است که وکلا از شکست و عدم موفقیت پروژه ها در آمدی بسیار بیشتر از ماهرترین مهندسان در زمان موفقیت به دست می آورند. در یک نگاه سطحی، هیچ توضیح و دلیلی برای این شرایط ضد و نقیض وجود ندارد، ولی با بررسی دقیق تر نواقص سیستم پروژه ها آشکار می شود. هدف اصلی این کتاب بررسی تونل سازی به عنوان یک سیستم و تعریف اصولی برای موفقیت بر پایه درک و شناخت مؤثر از عملکرد این سیستم برهمکنش مهارت های خاص تونل سازی می باشد.

هر چند دیدگاه های بیان شده در این کتاب متعلق به شخص نویسنده است که این امر را مرهون و قدردان همکاران خود در شرکت هالکرو و تعداد زیادی از تونل سازان و افراد دیگر در تمام نقاط دنیا به خاطر ایده ها و افکار متعددشان می باشد که انگیزه نگارش این کتاب را ایجاد نمودند. نویسنده بدین وسیله مسئولیت هر سوء برداشتی از مطالب را بر عهده می گیرد. ممکن است این انتقاد مطرح شود که کتاب حاضر بیشتر به پروژه ها و نمونه های انگلیسی و اروپایی اشاره کرده است. ولی این مسئله با مطرح نمودن مثال هایی که شرایطشان برای عموم آشناتر است، توجیه می شود. درس های آموخته شده ممکن است کاربرد جهانی تری داشته باشند. برای مثال، تونل مانش نمونه های بسیاری از هنر مهندسی ارزشمند را به همراه مدیریت نامناسب نشان میدهد. شرح جزییات زمین شناسی مهندسی این پروژه (Harris و همکارانش، ۱۹۹۶) گستردگی و بزرگی پروژه ها را کاملا روشن می سازد.

دانلود صفحات اولیه کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه