پیشگفتار

سازه های زیرزمینی علاوه بر تمامی کاربردهای معمول خود در زمان جنگ و هنگام حملات هوایی و موشکی به عنوان پناهگاه برای حفظ جان انسان ها و حفاظت از تجهیزات مهم مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اهمیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وقوع جنگ های متعدد در این منطقه لزوم توجه کشور به توسعه سیستم های پدافند غیر عامل بیش از پیش مشخص می گردد. براین اساس از یک سو طراحی ایمن تونل های مقاوم در برابر اثرات زلزله و انفجار و از سویی دیگر بکارگیری مصالح با جذب انرژی بالا اهمیت خاصی پیدا می کند. بدین منظور می توان از الیاف فولادی در بتن استفاده نمود. یکی از موارد استفاده زیاد الیاف فولادی در سرتاسر جهان شاتکریت الیافی است. در مورد پوشش تونل ها، بتن الیافی می تواند جایگزین مناسبی برای بتن مسلح معمولی باشد. در این روش با مصرف شاتکریت الیافی انعطاف پذیر به عنوان پوشش اولیه و ثانویه، علاوه بر فائق آمدن بر مشکل خوردگی آرماتور در روش های سنتی، با امکان رهایی تنش زمین و نیز ایجاد اندرکنش کامل میان زمین و پوشش نهایی، بخش قابل توجهی از بار وارده به زمین منتقل می شود.

مطالب این کتاب شامل چهار فصل است. ابتدا در فصل اول مفاهیم اولیه تکنولوژی شاتکریت الیافی و کاربرد آن در تونل ها مورد بحث قرار می گیرد. موضوعاتی که در این فصل مطالعه می شود بترتیب عبارتند از: تعاریف شاتکریت، انواع شاتکریت به لحاظ روش اجرا شامل: شاتکریت خشک و شاتکریت تر، روش اجرای صحیح شاتکریت، اجزاء تشکیل دهنده شاتکریت و نحوه ترکیب آنها، بررسی تکنولوژی شاتکریت الیافی، کاربردهای شاتکریت الیافی، روش های اجرای شاتکریت الیافی و مطالعه پروژه های اجرایی می باشند.

در ادامه در فصل دوم ساختار مصالح و نحوه ی توزیع تنش در بتن الیافی بررسی می شود. در این فصل ابتدا ساختمان مواد سیمانی مسلح شده به الیاف و ساختمان درونی الیاف – ماتریس مطالعه می شود. سپس نحوه انتقال تنش در ترکیب ترک نخورده که شامل دو بخش انتقال تنش الاستیک و همچنین انتقال تنش الاستیک و اصطکاکی ترکیب شده می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها انتقال تنش و بیرون کشیدگی الیاف در ترکیب های ترک خورده نیز بررسی می شود.

در فصل سوم مطالب مرتبط با تحلیل مکانیکی بتن مسلح به الیاف فولادی مطرح می شود. ابتدا بازدهی الیاف مسلح کننده شامل تاثیرات طول و جهت گیری الیاف مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه مکانیک ترکیب های سیمانی مسلح شده به الیاف فولادی بررسی می شود. در این بخش مشخصات مکانیکی بتن الیافی شامل مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، سختی خمشی، مقاومت برشی و پیچشی و مقاومت دینامیکی تعیین می شود.

در نهایت در فصل چهارم پس از ارائه توضیحاتی مختصر در مورد مفاهیم مربوط به تونل ها، روش ها و روابط تحلیل دینامیکی تونل ها در دو بخش بارهای لرزه ای و بارگذاری انفجاری مطرح شده و سوابق تحقیقاتی و مبانی نظری و تحلیلی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

تدوین کتاب پیش رو توسط دفتر آموزش و پژوهش تحت نظارت آقایان مهندسین نادر قوامی و سعید آلودری صورت پذیرفته است که جا دارد از زحمات این عزیزان قدردارنی گردد. همچنین تدوین و انتشار این کتاب با حسن نظر و راهبری آقایان مهندس جلال بهرامی مدیریت محترم عامل، مهندس علی رضا قربانی، قائم مقام محترم مدیر عامل، مهندس سید ایمان موسوی معاونت محترم فنی شرکت راهسازی و عمران ایران صورت پذیرفته است که در این فرصت از ایشان قدردانی می گردد. همچنین از سایر عزیزانی که در این مهم به یاری ما شتافتند صمیمانه تقدیر می شود. صفحه آرائی و نشر کتاب حاصل تلاش های ارزشمند انتشارات سیمای دانش به مدیریت آقای سید مجتبی طالقانی اصفهانی است که بدینوسیله زحمات آن مجموعه محترم را ارج می نهیم.

دانلود صفحات اولیه کتاب

 

شناسنامۀ کتاب 
شماره کتابشناسی ملی ۴۵۸۴۱۴۶
سرشناسه شرکت راهسازی و عمران، –، –، –، –، –، –، —، —،
سرشناسه شرکت راهسازی و عمران، —، –، –، مولف
عنوان و نام پدیدآور تکنولوژی شاتکریت الیافی در تونل ها با رویکرد افزایش مقاومت در برابر انفجار
وضعیت ویراست اولاول
مشخصات نشر تهران سیمای دانش ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری ۱۴۲وزیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه