پیش گفتار

از زمانی که احداث بناهای مهم متداول شد نیاز به شناخت خاک و سنگ و خواص فیزیکی آن روز افزون گردید. به طوریکه در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در علم مکانیک خاک و سنگ حاصل شده است. در این زمینه مرحله اول شناسایی خاک و سنگ و شناخت منشأ آنها در محل و سپس خواص و رفتار فیزیکی آنها در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرد. از نکات ضروری است که پی کلیه سازه ها بر روی زمینی مقاوم گذاشته شود.

ناگفته نماند با اینکه علم مکانیک خاک در سرزمین ما در سنین نوجوانی است ولی خوشبختانه توجه به آن روز به روز آشکارتر می شود به نحوی که نگارندگان را بر آن داشته تا از استانداردهای بین المللی موجود در جهان و تجربیات شخصیشان در کشور بهره جویند و آزمایش هایی را که با آن بتوان خواص فیزیکی خاک و سنگ را تعیین و اندازه گیری نمود ترجمه و تدوین نمایند و در اختیار و علاقه مندان قرار دهند. هدف از تدوین این کتاب تهیه مرجعی نسبتا کامل و مناسب برای درس آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ مختص دانشجویان مهندسین عمران و زمین شناسی می باشد. کتاب حاضر در دو بخش آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ تنظیم شده است، همچنین سعی شده که مطالب ساده و قابل استفاده سایر افراد فنی در کارگاهها نیز باشد. کتاب حاضر خالی از اشکال نیست. لذا نگارندگان هر نوع تذکر، یادآوری و راهنمایی برای بهبود این کتاب را با استقبال و تشکر فراوان می۔ پذیرند. از کلیه کسانی که به هر نحوی در تهیه این کتاب ما را یاری داده اند و محیط مناسبی فراهم کرده اند کمال تشکر و قدردانی داریم.

ترجمه و تدوین: مهندس امیدرضا بهادری نژاد- مهندس هانیه حجازی فر

مهندس علیرضا فریدونی افتخاری

 

دانلود صفحات اولیه کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه