معرفی مختصر کتاب

کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن نگارنده به بررسی پارامترهای مختلفی از قبیل تغییر قطر تونل و توالی حفاری و تأثیرات آن بر پایداری تونل به روش حفاری سپری (TBM) پرداخته است. مطالعات انجام شده در این کتاب نشان می‌دهد افزایش قطر تونل تأثیر بسزایی در ایجاد ناپایداری و جابجایی به وجود آمده در سطح زمین و ناپایداری جبهه‌ حفاری دارد. نتایج حاصل از بررسی تنش‌های اصلی حداکثر نشان می‌دهد که این تنش‌ها با افزایش قطر تونل افزایش می‌یابد و گسیختگی محدود به جبهه حفاری است که محدوده گسیختگی نیز با افزایش قطر تونل افزایش می‌یابد.

نویسنده:مهدی یوسف‌وند / مجتبی گرجی‌ازندریانی
ناشر: سنجش و دانش

 

دانلود صفحات اولیه کتاب

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه