توده سنگ شامل قطعات سنگ بکر است که با ناپیوستگی‌هایی از هم جدا شده اند. در این ویدئو به بررسی جمع آوری داده و تست برجا مورد نیاز برای تخمین مقاومت توده سنگ و تأیید اعتبار این تخمین‌ها پرداخته شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن Post comment