چهارمین همایش ملی معادن روباز

پیرو برگزاری موفق سومین همایش ملی معادن روباز در سال ۱۳۹۴، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان با مشارکت دیگر دانشگاه‌ها، پژوهش‌گران و صنعت‌گران، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و با حمایت مدیران و کارشناسان معادن روباز کشور، چهارمین همایش ملی معادن روباز را در روزهای ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل…