استاندارد انجام آزمایش برش مستقیم روی نمونه های سنگی تحت بار عمودی ثابت

پیشگفتار امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کار گیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آنها را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع…

راهنمای کاربرد روش‌های عددی در طراحی ژئومکانیکی

پیشگفتار نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره /۴۲۳۳۹ت ۳۳۴۹۷ه، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینههای نگهداری و بهرهبرداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تاکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳قانون برنامه…

پنجمین سمپوزیوم بین المللی آب و سد گروه آسیا-اقیانوسیه

:: محورهای سمپوزیوم بررسی و کاربرد مواد پیشرفته، فناوری و راه‌حل‌ها در مهندسی سد راهکارهای افزایش عمر مفید سد موضوعات نامشخص در انتخاب پارامترهای طراحی سد چالش‌های تغییر اقلیم (محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی، سیل، خشکی و ایمنی سد) مدیریت ریسک و آنالیز قابلیت اطمینان در مهندسی سد تامین مالی پروژه و جنبه‌های قراردادی پروژه‌های جدید…

معرفی کتاب: طراحی مدیریت در تونل‌سازی

معرفی مختصر کتاب: کتاب حاضر، به تشریح جنبه‌های اصلی تونل سازی ازجمله: برنامه‌ریزی؛ مطالعاتی که به دوام پروژه تونل کمک می‌نمایند؛ جنبه‌های فنی طراحی؛ مدیریت ساخت؛ مدیریت پروژه؛ مرور و نقد دلایل شکست پروژه‌های تونلی ناموفق؛ موضوعات مرتبط با حل اختلاف و چگونگی پیشگیری از آن‌ها می‌پردازد. پس از مروری کوتاه بر تاریخچه و برخی…

مدیریت تعمیر و نگه‌داری تونل‌های ماشین‌روی شهری، UTMS

پیش گفتار: توسعه شبکه حمل ونقل شهری در کلان شهرهای ایران به عنوان مهم ترین چالش شهری در دهه های اخیر مطرح است. در حال حاضر، کلان شهرهای ایران نیاز به راهکارهای اجرایی و تسریع در توسعه شبکه حمل ونقل شهری دارند. افزایش قابل توجه زمان جابه جایی، افزایش تصادفات، آلودگی هوا و نزدیک شدن…

راهنمای طراحی دیوارهای حائل

پیشگفتار استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرح های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. نظام فنی و اجرایی طرحهای…

کاربرد پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ در تخمین مدول تغییر شکل‌پذیری

پیشگفتار پارامتر تغییر شکل پذیری نشان دهنده ی میزان تغییر شکل توده سنگ در پاسخ به هر گونه بارگذاری یا باربرداری می باشد. این پارامتر در طراحی پروژه هایی که حتی نسبت به تغییر شکل های کم نیز حساس هستند اهمیت زیادی دارد. تغییر شکل پذیری توده سنگ به عوامل سنگ شناسی، مکانیکی، فیزیکی و…