معرفی کتاب: مهندسی مکانیک سنگ (مبانی و کاربردها)

پیش گفتار گسترش دو رشته کوه البرز و زاگرس و همچنین توزیع جمعیتی کشور در دامنه های این کوهستان موجب شده است تا به منظور دسترسی آسان به اقصی نقاط کشور و نیز توسعه شهرها و عمران و آبادانی کشور، عبور از این کوه های سنگی اجتناب ناپذیر باشد. به طوری که نیازهای پیش روی…

ISRM online lecture by Prof. Derek Elsworth

For the 27th ISRM Online Lecture the ISRM invited Prof. Derek Elsworth, from the Pennsylvania State University. The title of the lecture is “ Seismicity-Permeability Coupling in the Breaching and Sealing of Reservoirs and Caprocks ”.  Contemporary methods of energy conversions that reduce carbon intensity include sequestering CO2, fuel switching to lower-carbon sources, such as from gas…

اطلاعیه برگزاری هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانشگاه تهران محور‌های همایش • مطالعات بنیادی، پیشرفت‌ها و افق‌های جدید در مهندسی سنگ • آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ • آزمون‌های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ • مطالعات هیدرومکانیکی و جریان‌های سیال در محیط‌های سنگی • ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری • مهندسی تزریق…

معرفی کتاب مکانیک سنگ: معدن، تونل، مکانیک سنگ، عمران، نفت

مقدمه مکانیک سنگ علمی است که رفتار مکانیکی سنگها را در برابر میدان های نیروهای اطراف مورد مطالعه قرار می دهد و دامنه کاربرد این علم در کلیه حوزه هایی که به نحوی با سنگ و خاک سر و کار داشته باشند می تواند باشد. لذا پرواضح است که جهت احداث پروژه ها و سازه…

روش‌های بهسازی خاک طراحی و اجرا

پیش گفتار امروزه ضمن توسعه صنعت راه و ساختمان و رشد پروژه های عمرانی (از جمله ساختمان سازی، سد سازی، تونل سازی، راه سازی و غیره) نیاز به یافتن بستر خاکی مناسب و یا ارتقای کیفیت بسترهای خاکی مساله دار به منظور ساخت و ساز، افزایش یافته است. بستر خاکی به منزله ریشه، پایه و…

آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ: قابل استفاده برای مهندسین عمران و زمین‌شناسی

پیش گفتار از زمانی که احداث بناهای مهم متداول شد نیاز به شناخت خاک و سنگ و خواص فیزیکی آن روز افزون گردید. به طوریکه در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در علم مکانیک خاک و سنگ حاصل شده است. در این زمینه مرحله اول شناسایی خاک و سنگ و شناخت منشأ آنها…

دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف

پیشگفتار به منظور تعیین برخی پارامترهای ژئومکانیکی پی سازه ها، از قبیل: تعیین مقاومت مجاز پی، تعیین پارامترهای تغییر شکل پذیری زمین پی (مدول کشسانی، ضریب واکنش بستر و …)، تعیین مقدار نشست پی، بر اثر فشار وارد بر پی سازه ها، آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف، به کار برده می…