پیش گفتار

امکانات زیرزمینی بخش جدایی ناپذیر از زیرساخت های جامعه مدرن امروزی می باشند و برای طیف گسترده ای از آن ها استفاده می شوند، از جمله: مترو و راه آهن، بزرگراه ها، ذخیره سازی مواد و انتقال آب فاضلاب.

سازه های زیرزمینی ساخته شده در مناطقی که فعالیت لرزه ای دارند، باید در برابر بارگذاری لرزه‌ای و استاتیکی مقاومت لازم و کافی را از خود نشان دهند.

از لحاظ تاریخی، سازه های زیرزمینی میزان آسیب کمتری را به نسبت سازه های روی سطح زمین تجربه کرد ؛ با این وجود برخی از سازه های زیرزمینی آسیب های قابل ملاحظه ای را در راه های اخیر تجربه کرده اند.

این کتاب وضعیت فعلی و کنونی تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی را ارائه می دهد. همچنین این کتاب روشی که توسط مهندسان برای اندازه گیری اثر لرزه ای بر سازه های زیرزمینی استفاده می شود، توصیف می کند. رویکردهای تجزیه و تحلیل خطرات لرزه ای قطعی و احتمالی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

توسعه پارامترهای حرکت زمین از جمله شتاب ، سرعت، طیف واکنش سازه و سایت (محل) و تاریخچه زمانی حرکت زمین، به طور خلاصه شرح داده شده است. به طور کلی، بارهای طراحی لرزه ای برای سازه های زیرزمینی از لحاظ تغییرشکل ها و کشش های سازه توسط زمین های اطراف مشخص می شوند، که اغلب به دلیل آندرکنش بین این دو مورد می باشند. در مقابل، سازه های سطحی برای نیروهای ناشی از شتاب های زمین طراحی می شوند؛ در نتیجه ساده ترین روش این است که اندرکنش سازه زیرزمینی با زمین اطراف نادیده گرفته شود. تغییرات زمین به علت رویداد لرزه ای تخمین زده می شود و سازه زیرزمینی برای جابجایی این تغییر شکل طراحی می شود. این رویکرد زمانی که سطح پایینی از لرزش پیش بینی می شود یا سازه های زیرزمینی در یک محیط سخت مانند سنگ قرار دارند، رضایت بخش است و مورد قبول می باشد.

در روش تحلیل شبه استاتیکی، تغییرات زمین به عنوان یک بار استاتیکی تحمیل می شود و اندرکنش سازه – خاک شامل اثرات انتشارات امواج فعال (active) نمی شود.

در روش تجزیه و تحلیل فعال، تعامل ساختار فعال خاک با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل عددی مانند عناصر محدود یا روش های تفاضل محدود انجام می شوند. |

در نهایت این کتاب مسائل مربوط به طراحی خاص، از جمله طراحی اتصالات بخش تونل و اتصالات بین تونل ها و سازه های پورتال را مورد بحث قرار می دهد.

دانلود صفحات اولیه کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه