مروری بر تجربیات و مطالعات انجام شده در حوزه رفتار تونل ها تحت اثر گسلش

وبینار مروری بر تجربیات و مطالعات انجام شده در زمینه رفتار تونلها تحت اثر گسلش  دکتر عباس قلندرزاده، دکتر مجید کیانی، دکتر محمد احمدی دانلود فایل ارائه اول دانلود فایل ارائه دوم