دوره تخصصی ” ابزار دقیق و فناوری‌های نوین پایش ژئوتکنیکی در معدنکاری “

🎓 آکادمی پایش معدن هوشمند برگزار می‌کند: دوره تخصصی ” ابزار دقیق و فناوری‌های نوین پایش ژئوتکنیکی در معدنکاری “ ▫️ بررسی اهمیت پایش زمین در معدنکاری ▫️ معرفی ابزار دقیق مورد استفاده برای پایش اطلاعات ژئوتکنیکی معادن روباز، زیرزمینی و سدهای باطله▫️ مروری بر اینترنت اشیا و اهمیت آن▫️ معرفی فناوری‌های جدید پایش لحظه‌ای…