کاربرد رادار برای پایش جابجایی شیروانی ها در سازه های معدنی و عمرانی

 وبینار تخصصی انجمن مکانیک سنگ ایران کاربرد رادار برای پایش جابجایی شیروانی ها در سازه های معدنی و عمرانی سخنران: دکتر علی رهنما از شرکت کاواک آرای نوین معدن زمان: چهار شنبه ۲۶ شهریور ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است.