معرفی کتاب: اثر زلزله بر سازه‌های زیرزمینی (متروها و تونل‌ها)

پیش گفتار امکانات زیرزمینی بخش جدایی ناپذیر از زیرساخت های جامعه مدرن امروزی می باشند و برای طیف گسترده ای از آن ها استفاده می شوند، از جمله: مترو و راه آهن، بزرگراه ها، ذخیره سازی مواد و انتقال آب فاضلاب. سازه های زیرزمینی ساخته شده در مناطقی که فعالیت لرزه ای دارند، باید در…