وبینار کارگروه “طراحی و ساخت شفت انجمن بین المللی تونل و فضاهای زیرزمینی

نخستین جلسه سخنرانی علمی-کاربردی کارگروه “طراحی و ساخت شفت” با موضوع “حفاری مکانیزه شفت” در روز چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران به صورت آنلاین برگزار  شد.   دانلود فایل اولین وبینار کارگروه طراحی و ساخت شفت انجمن بین المللی تونل   دومین جلسه سخنرانی علمی-کاربردی کارگروه “طراحی و ساخت شفت” با موضوع…