انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار می کند:

سخنرانی علمی-کاربردی تحت عنوان

Shear testing of major Australian cable bolts for different pretenstion values

سخنران: دکتر علی میرزاقربانعلی، مدرس ارشد در مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه کوئینزلند جنوبی.

زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۵.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن Post comment