احتراماً از اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن (نوبت دوم) که در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود، حضور به هم رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن Post comment